Pracownia konserwacji zabytków

specjalizujemy się w konserwacji  obiektów architektury oraz  rzeźb kamiennych